Tag: “อาหารเฉพาะบุคคล” เทรนด์ใหม่

อาหารทั่วไป อาหารเพื่อสุขภาพ

“อาหารเฉพาะบุคคล” เทรนด์ใหม่ที่คนในโลกให้ความสนใจ

“อาหารเฉพาะบุคคล” (Personal Food) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อาหารเฉพาะยีนส์ ความหมาย คือ อาหารเฉพาะบุคคลที่มีความแตกต่างกันทางพันธุกรรม และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับยีนส์ที่แตกต่างกัน หลายโรงพยาบาลในประเทศไทย มีการนำนวัตกรรมนี้มาปรับใช้ในการตรวจยีนส์เพิ่มเข้ามา ซึ่งการตรวจยีนส์ 1 ครั้ง เราสามารถทราบทุกเรื่องครอบคลุมในร่างกายของเรา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหาร ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ อย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคสมองเสื่อม โรคมะเร็ง เป็นต้น และเมื่อเราทราบผลจากการตรวจยีนส์แล้ว อาหารอร่อย เรายังสามารถที่จะออกแบบเมนูอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพของเราได้ ซึ่งประโยชน์จากการตรวจยีนส์นั้น ช่วยให้เราทราบถึงการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ในอนาคตได้ ซึ่งการตรวจด้วยวิธีนี้กำลังเป็นที่ให้ความสนใจจากหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ประโยชน์ของ “อาหารเฉพาะบุคคล” ที่เหมาะสมกับยีนส์ของเรา               ประโยชน์ของอาหาร เครื่องดื่มที่เหมาะสมกับยีนส์ของเรามีมากมายหลากหลาย อย่างเช่น การดื่มกาแฟ บางคนดื่มกาแฟแล้วมีอาการปวดหัว ในขณะที่บางคนดื่ม กาแฟมวลชน แล้วมีสุขภาพร่างกายที่เป็นปกติ และถ้าเรามีการตรวจยีนส์ เราจะพบว่า มียีนส์ที่สามารถสลายคาเฟอีนได้น้อยกว่าคนปกติทั่วไป ดังนั้น เมื่อเราทราบดังนี้แล้ว จึงควรระมัดระวังการดื่มกาแฟให้มากขึ้น หรืออาจจะดื่มกาแฟน้อยลง               เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ในร่างกายของแต่ละคนจะมียีนส์ที่ควบคุมการสลายแอลกอฮอล์จากเหล้า ไวน์ เบียร์ ในบางคนเมื่อดื่มแล้วมีอาการปกติ […]

Back To Top