Tag: อาหารโปรตีน

อาหารทั่วไป อาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารจานเดียว ที่สามารถหาทานกันได้ง่าย ๆ และยังมีโภชนาการที่ครบถ้วน

อาหารจานเดียว หมายถึง อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนหรือครบ 5 หมู่รวมอยู่ในจานเดียว ได้แก่ อาหารโปรตีน ได้แก่เนื้อสัตว์, คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ ข้าว แป้ง และน้ำตาล, เกลือแร่และธาตุต่าง ๆ ได้แก่พืชผัก, วิตามิน ได้แก่ผลไม้ และไขมัน ได้แก่มันจากพืช และสัตว์ อาหารจานเดียว มีประโยชน์สุขภาพที่พอจะหาได้ดังนี้ 1. มีสารอาหารครบตามที่ร่างกายต้องการ ตามอายุ เพศ และลักษณะการทำงาน 2. ประหยัดเวลาในการปรุง และแรงงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการหาซื้อวัตดุประกอบอาหาร เพราะเป็นอาหารที่หาได้ในท้องถิ่น และมีปริมาณที่เพียงพอแก่การรับประทานในแต่ละมื้อ 3. เป็นการสร้างนิสัยการบริโภคที่ไม่ฟุ้งเฟ้อ และเรียบง่ายในการกิน ราคาถูกเหมาะกับทุกเพศทุกวัย และยังได้อาหารที่มีคุณค่าทั้งราคาและคุณภาพ ส่วนประกอบของอาหารจานเดียว 1. ประกอบด้วยอาหารครบ 5 หมู่ 2. มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน 3. เป็นอาหารที่เหมาะกับผู้บริโภคทุกเพศ วัยและอาชีพ ลักษณะที่ดีของอาหารจานเดียว สำหรับอาหารจานเดียว ผู้ปรุงอาหารต้องสะอาด ใส่ใจ และมีความรับผิดชอบเป็นพิเศษ ไม่มีลักษณะของการเป็นโรค […]

Back To Top