“อาหารเฉพาะบุคคล” เทรนด์ใหม่ที่คนในโลกให้ความสนใจ

“อาหารเฉพาะบุคคล”

“อาหารเฉพาะบุคคล” เทรนด์ใหม่ที่คนในโลกให้ความสนใจ

“อาหารเฉพาะบุคคล” (Personal Food) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อาหารเฉพาะยีนส์ ความหมาย คือ อาหารเฉพาะบุคคลที่มีความแตกต่างกันทางพันธุกรรม และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับยีนส์ที่แตกต่างกัน หลายโรงพยาบาลในประเทศไทย มีการนำนวัตกรรมนี้มาปรับใช้ในการตรวจยีนส์เพิ่มเข้ามา ซึ่งการตรวจยีนส์ 1 ครั้ง เราสามารถทราบทุกเรื่องครอบคลุมในร่างกายของเรา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหาร ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ อย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคสมองเสื่อม โรคมะเร็ง เป็นต้น และเมื่อเราทราบผลจากการตรวจยีนส์แล้ว อาหารอร่อย เรายังสามารถที่จะออกแบบเมนูอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพของเราได้ ซึ่งประโยชน์จากการตรวจยีนส์นั้น ช่วยให้เราทราบถึงการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ในอนาคตได้ ซึ่งการตรวจด้วยวิธีนี้กำลังเป็นที่ให้ความสนใจจากหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

“อาหารเฉพาะบุคคล”

ประโยชน์ของ “อาหารเฉพาะบุคคล” ที่เหมาะสมกับยีนส์ของเรา

              ประโยชน์ของอาหาร เครื่องดื่มที่เหมาะสมกับยีนส์ของเรามีมากมายหลากหลาย อย่างเช่น การดื่มกาแฟ บางคนดื่มกาแฟแล้วมีอาการปวดหัว ในขณะที่บางคนดื่ม กาแฟมวลชน แล้วมีสุขภาพร่างกายที่เป็นปกติ และถ้าเรามีการตรวจยีนส์ เราจะพบว่า มียีนส์ที่สามารถสลายคาเฟอีนได้น้อยกว่าคนปกติทั่วไป ดังนั้น เมื่อเราทราบดังนี้แล้ว จึงควรระมัดระวังการดื่มกาแฟให้มากขึ้น หรืออาจจะดื่มกาแฟน้อยลง

“อาหารเฉพาะบุคคล”

              เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ในร่างกายของแต่ละคนจะมียีนส์ที่ควบคุมการสลายแอลกอฮอล์จากเหล้า ไวน์ เบียร์ ในบางคนเมื่อดื่มแล้วมีอาการปกติ ไม่มีอาการเมา แต่บางคนกลับมีอาการตรงกันข้าม ซึ่งยีนส์เหล่านี้จะมีการตอบสนองในร่างกายของแต่ละคนที่แตกต่างกัน คล้ายกับการดื่มกาแฟที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน

โยชน์ของ “อาหารเฉพาะบุคคล”

              ดังนั้น อาหารแต่ละประเภทอาจจะไม่ใช่อาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพ ร่างกายของบุคคลนั้นเสมอไป อาจจะต้องรับประทานอาหารอีกประเภทหนึ่งเพื่อเพิ่ม HPL ในร่างกายของเรา นอกจากอาหารแล้ว ยังมีวิตามินที่สามารถออกแบบยีนส์ ซึ่งการออกแบบวิตามินตามยีนส์นั้น ไม่ส่งผลต่อระบบเลือดของบุคคลนั้นๆ ไม่ว่าจะมีกลุ่มเลือด A O B AB

Back To Top