อาหารจานเดียว ที่สามารถหาทานกันได้ง่าย ๆ และยังมีโภชนาการที่ครบถ้วน

อาหารจานเดียว

อาหารจานเดียว ที่สามารถหาทานกันได้ง่าย ๆ และยังมีโภชนาการที่ครบถ้วน

อาหารจานเดียว หมายถึง อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนหรือครบ 5 หมู่รวมอยู่ในจานเดียว ได้แก่ อาหารโปรตีน ได้แก่เนื้อสัตว์, คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ ข้าว แป้ง และน้ำตาล, เกลือแร่และธาตุต่าง ๆ ได้แก่พืชผัก, วิตามิน ได้แก่ผลไม้ และไขมัน ได้แก่มันจากพืช และสัตว์

อาหารจานเดียว

อาหารจานเดียว มีประโยชน์สุขภาพที่พอจะหาได้ดังนี้

1. มีสารอาหารครบตามที่ร่างกายต้องการ ตามอายุ เพศ และลักษณะการทำงาน

2. ประหยัดเวลาในการปรุง และแรงงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการหาซื้อวัตดุประกอบอาหาร เพราะเป็นอาหารที่หาได้ในท้องถิ่น และมีปริมาณที่เพียงพอแก่การรับประทานในแต่ละมื้อ

3. เป็นการสร้างนิสัยการบริโภคที่ไม่ฟุ้งเฟ้อ และเรียบง่ายในการกิน ราคาถูกเหมาะกับทุกเพศทุกวัย และยังได้อาหารที่มีคุณค่าทั้งราคาและคุณภาพ

อาหารจานเดียว-มีคาร์โบไฮเดรต

ส่วนประกอบของอาหารจานเดียว

1. ประกอบด้วยอาหารครบ 5 หมู่

2. มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน

3. เป็นอาหารที่เหมาะกับผู้บริโภคทุกเพศ วัยและอาชีพ

อาหารจานเดียว ที่สามารถหาทานกันได้ง่าย ๆ

ลักษณะที่ดีของอาหารจานเดียว

สำหรับอาหารจานเดียว ผู้ปรุงอาหารต้องสะอาด ใส่ใจ และมีความรับผิดชอบเป็นพิเศษ ไม่มีลักษณะของการเป็นโรค หรือโรคติดต่อ มีวัยและสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมโดยสวมผ้ากันเปื้อน และผ้าคลุมผมให้เรียบร้อย ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มสุราขณะทำอาหาร วัสดุที่นำมาปรุงต้องสด และสะอาด มีวิธีปรุงด้วยการ นึ่ง ต้ม ผัด ทอด โดยมีการล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง มีถังใส่เศษอาหารที่จัดไว้ต่างหาก บรรยากาศของร้านหรือแผลลอยต้องโปร่งมีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่อึดอัด หรือวุ่นวาย อาหารที่นำมาปรุงถ้าหมดอายุต้องมีการจัดการที่ดีเช่น นำไปทิ้ง หรือทำอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการปรุงอาหาร มีตู้แช่อาหารสด และผักที่เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน รวมทั้งน้ำดื่มที่ต้องจัดไว้ให้อย่างเพียงพอ ภาชนะการกินอาหารต้องมีกล่องใส่อย่างถูกต้อง รวมทั้งเครื่องปรุงต่าง ๆ ต้องมีการเช็ดล้างทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ปล่อยให้มีแมลงวันตอมหรือตกลงไปได้โดยให้มีฝาปิดให้มิดชิด

หากคุณอยากทานอาหารที่อร่อย อย่าลืมกดติดตาม เมนูอาหารง่าย ๆ
เมนูแนะนำ ข้าวมันไก่เกียรติโอชา ข้าวมันไก่ที่อยู่กับคนเชียงใหม่มาหลายสิบปี

Back To Top